Dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2019 | Gerwazego, Protazego, Borzysława

tratwa

Redemptorysta o. Kazimierz Przybyłowicz nie żyje.

25.08.2018 Federacja Polonia Drukuj

20 sierpnia 2018 r. zmarł o. Kazimierz Przybyłowicz CSsR. Przeżył 67 lata, odszedł w 48 roku życia zakonnego i 42 roku kapłaństwa.

O. Kazimierz Przybyłowicz urodził się 22 maja 1951 r. w Tuchowie jako syn Szymona i Rozalii Starzyk zamieszkałych w Jodłówce Tuchowskiej w przysiółku „Krawiecka”. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Jodłówce Tuchowskiej, a później kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie.

Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. Od 1969 do 1970 r. odbył nowicjat w Braniewie. Następnie studia filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. W roku 1975 złożył śluby wieczyste i przyjął święcenia diakonatu. W 1976 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Jerzego Ablewicza.

„Zostałem księdzem, bo chciałem poświęcić się Bogu, ukazywać ludziom prawdę o Nim, prowadzić ich do dobrego życia” – powiedział kiedyś o. Kazimierz.

Po ukończeniu studiów, już jako kapłan odbył tzw. „Tirocinium”, tj. roczne studium przygotowawcze do pracy misyjnej w Toruniu i rozpoczął samodzielną pracę jako misjonarz, głosząc misje i rekolekcje. Przez dwa pierwsze lata był misjonarzem w Gliwicach, później przez pięć lat w Elblągu i następnie w Tuchowie. Po roku został przeniesiony do Gdyni, także na jeden rok.

W 1986 r. ówczesny Prowincjał o. Andrzej Rębacz CSsR poprosił go, by udał się do Danii, gdyż jest tam wielu nowo przybyłych Polaków. Po kilku latach został mianowany proboszczem w małej parafii w Assens liczącej ok. 80 osób. Później został też mianowany wikariuszem w parafii Odense do 1993 r., gdzie miał pod opieką duszpasterską Polaków w promieniu 150 km. W roku 1993 został przeniesiony do Kopenhagi, gdzie pracował jako wikariusz w parafii św. Anny. W listopadzie 1994 r. został przeniesiony do Næstved, gdzie pracował jako wikary w parafii Vor Frue Kirke, a następnie jako proboszcz.

W 2004 r. powrócił do Polski i pomagał w duszpasterstwie w Lubaszowej, Gliwicach, Paczkowie i Toruniu. Wobec pogarszającego się stanu zdrowia został przeniesiony do Tuchowa, gdzie zmarł 20 sierpnia 2018 r.

O. Kazimierz PrzybyłowiczO. Kazimierz Przybyłowicz