Dzisiaj jest sobota, 19 stycznia 2019 | Henryka, Mariusza, Erwina

tratwa

Projekt ustawy o wdrożeniu dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów o delegowaniu pracowników

12.02.2016 Federacja Polonia Drukuj

W piątek 12.02.2016 r. duński rząd przedstawi propozycję ustawy o wdrożeniu dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów o delegowaniu pracowników.

Propozycja opiera się bezpośrednio na wspólnych zaleceniach Organizacji Krajowej Związków Zawodowych (LO) i Konfederacji Pracodawców Duńskich (DA).

Kluczowym elementem projektu jest Fundusz Gwarancyjny dla pracowników zagranicznych, który będzie wypłacać odszkodowania zagranicznym pracownikom, którzy zostali pokrzywdzeni na duńskim rynku pracy.

"Duński model stanowi fundament naszego państwa opiekuńczego Dlatego jestem zadowolony, że dzięki Funduszowi będziemy mogli zapewnić odpowiednie warunki pracownikom delegowanym do Danii  - bez wprowadzania tzw. odpowiedzialności łańcuchowej i bez osłabiania modelu duńskiego. To jest dla mnie najważniejsze, powiedział minister pracy Jorn Neergaard Larsen.

Neeregaard


Dyrektywa w sprawie egzekwowania przepisów o delegowaniu pracowników ma na celu zapewnienie lepszej kontroli i przestrzegania praw pracowników zagranicznych.

Krótko mówiąc dyrektywa oznacza, że duński główny wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli zagraniczny podwykonawca oszukał swoich pracowników co do wynagrodzenia, emerytury lub innych praw pracownuczych.

Opierając się na zaleceniach LO i DA rząd proponuje teraz inny model,dzięki któremu Dania będzie w stanie spełnić wymagania dyrektywy.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, wszystkie duńskie firmy będą zobowiązane wpłacić niewielką kwotę na pracownika do funduszu, który będzie mógł wypłacać zagranicznym pracownikom należne im pieniądze za pracę w Danii.

"Ogólnie rzecz biorąc, wolellibyśmy tego w ogóle nie robić. Ale teraz, gdy jesteśmy zmuszeni do wdrożenia tej dyrektywy, wydaje nam się, że udało nam się znaleźć rozsądne rozwiązanie, które wspiera duński system prawodawstwa rynku pracy i jest mniej uciążliwe dla przedsiębiorców niż to rozwiązanie, które wynikało bezpośrednio z dyrektywy" - mówi Steen Müntzberg, wicedyrektor DA.