Dzisiaj jest czwartek, 24 maja 2018 | Joanny, Marii, Zuzanny

tratwa

Prof. Edward Olszewski nie żyje

05.11.2016 Federacja Polonia Drukuj

4.11.2016 r. w Lublinie zmarł prof. Edward Olszewski wieloletni pracownik Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Miał 74 lata.

Był autorem ksi±żek o Polakach w Skandynawii (m.in. "Emigracja polska w Danii 1893-1993" oraz "Polacy w Norwegii 1940 - 2010").
Edward Olszewski urodził się 6 marca 1942 roku w Olszewicy. W 1966 roku przyszły profesor ukończył historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Tytuł naukowy profesora tej uczelni otrzymał w 1994 roku. Prof. Edward Olszewski był kierownikiem Zakładu Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS, a także prorektorem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Wchodził także w skład Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Cze¶ć jego Pamięci.