Dzisiaj jest czwartek, 30 listopada 2023 | Andrzeja, Justyny, Konstantego

O. Władysław Zdunek nie żyje!

07.06.2018 Federacja Polonia Drukuj

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 czerwca 2018 r. odszedł do domu Ojca o. Władysław Zdunek (82 l.), redemptorysta, duszpasterz duńskiej Polonii, długoletni proboszcz Parafii św. Mikołaja w Hvidovre.

Władysław Zdunek urodził się 26 marca 1936 r. w Uszwi (woj. małopolskie). Po zdaniu matury wstąpił (1955) do zakonu redemptorystów w Krakowie i 27 VIII 1961 został wyświęcony na kapłana. Pełnił (1964-71) funkcję prowincjonalnego referenta do powołań kapłańsko-zakonnych, (1971-74) był duszpasterzem młodzieży szkół średnich i akademickich w Gliwicach przy kościele Św. Krzyża. Studiował (od 1968) psychologię na Wydziale filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra, a następnie stopień doktora psychologii wychowawczej. Podjął (styczeń 1976) pracę duszpasterską w Danii. Był (1976-82) duszpasterzem Polaków w Odense, proboszczem w Assens i Nyborgu. Wydatnie wpłynął na ożywienie życia religijnego i narodowego na Fionii. Jednocześnie głosił nauki rekolekcyjne dla polskich kapłanów we Francji, Niemczech, krajach Beneluksu oraz dla wiernych w Danii, Niemczech, Francji i Anglii. Został (lipiec 1987) duszpasterzem polskim przy kościele Św. Anny na Amager, będąc jednocześnie (od 1989) Koordynatorem Polskiej Misji Katolickiej w Danii. W Kopenhadze włączył się w nurt życia Polonii: został kapelanem Koła Armii Krajowej, kapelanem Samodzielnego Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, należał do współzałożycieli Związku Harcerstwa Polskiego w Danii i był jego kapelanem, pełnił funkcję kapelana Domu Polonii w Kopenhadze, inicjował i współuczestniczył w uroczystościach religijnych i narodowych, spotkaniach stowarzyszeń polonijnych, zbiórkach harcerskich. Był uznanym autorytetem wśród Polonii duńskiej. Prowadził (od sierpnia 1992) działalność w duńskiej parafii w Hvidovre przy kościele Św. Mikołaja. Budował tam nowy ośrodek pracy polonijnej, skupiający głównie młode pokolenie Polaków. Mimo działalności duszpasterskiej i polonijnej pracował naukowo i popularyzatorsko. Opublikował wiele artykułów o tematyce teologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, historycznej w „Informacjach Polskiej Misji Katolickiej w Danii”, „Informatorze Polskim”, „Tygodniku Powszechnym”. Dla badań nad Polonią duńską najbardziej cenne są: Duszpasterstwo Polaków w Danii (1893-1978) („Studia Polonijne”, 5, 1983), Polskie duszpasterstwo w Danii („Nasze Słowo”, Polska Misja Katolicka w Niemczech, 17, 1991), Emigracyjny chleb („Informacje Polskiej Misji Katolickiej w Danii”, 3-12, 1979).

Ojciec Zdunek

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci