Dzisiaj jest czwartek, 24 maja 2018 | Joanny, Marii, Zuzanny

tratwa

Dania zajmuje historycznie najwyższe miejsce w nowym badaniu PISA

09.12.2016 Federacja Polonia Drukuj

Duńscy uczniowie osi±gnęli lepsze wyniki w najnowszym badaniu Pisa niż w przeszło¶ci i przez ostatnie trzy lata poprawili swoje wyniki.

Pokazuje to duże, międzynarodowe badanie PISA, które zostało przeprowadzone w 2015 roku a opublikowane 12.6.2016.

Dania po raz pierwszy leży powyżej ¶redniej w¶ród krajów OECD zarówno z matematyki, czytania i przedmiotów przyrodniczych.

Dokładnie Dania zajmuje 7 miejsce w matematyce, 15 w przedmiotach przyrodniczych i także 15 w czytaniu.

Największy wzrost odnotowano w matematyce. Tutaj, ¶redni wynik  duńskiego ucznia trzy lata temu to 500 punktów, tym razem jest on o 11 punktów wyższy.

W przedmiotach przyrodniczych i w czytaniu wzrost jest marginalny. ¦redni wynik wzrósł o cztery punkty do 502 oraz 500.

Dla porównania Polska z 504 punktami zajęła  12 miejsce w matematyce, 16 miejsce w przedmiotach przyrodniczych (501 punktów) i 10 miejsce w czytaniu (506 punktów).

PISA