Ekumeniczne spotkanie w katedrze w Roskilde

31.10.2015 | Federacja Polonia

W ramach rekolekcji kapłańskich w Magleås Kursuscenter, grupa 29 księży z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przyjechała 29 października 2015 r. na ekumeniczne spotkanie do Katedry w Roskilde.


Wszystkich przywitał biskup Peter Fischer-Møller, dziekan Jens Arendt i pastor Maria Harms. Specjalnie na to spotkanie przybył ze Szczecina ks. abp Andrzej Dzięga. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Polonia: przewodnicząca Lidia Szuster oraz Urszula i Roman Śmigielscy.

Szczecińscy księża corocznie organizują zagraniczne rekolekcje kapłańskie, aby dni skupienia połączyć z poznaniem życia Kościoła w różnych częściach Europy. Takie rekolekcje w drodze odbyły się już np. w Bambergu w Niemczech i są planowane w 2016 r. w Pradze Czeskiej. 

Spotkania przedstawicieli Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przedstawicielami Duńskiego Narodowego Kościoła Luterańskiego, zapoczątkowały uroczystości 1025 rocznicy śmierci króla Haralda Sinozębego w Wolinie, Kamieniu Pomorskim, Gryfinie, Kołbaczu i Szczecinie oraz w Roskilde w 2012r.

Następną okazją spotkania była konferencja ekologiczna „Ekologia Ducha” i „Zielony Kościół” w Chojnie w 2013r. , która jakby uprzedziła encyklikę papieża Franciszka „Laudato Si”.

Msze św. dla polskich księży odprawił również biskup kopenhaski Czesław Kozon. Organizatorem rekolekcji był ks. Andrzej Krzystek z pomocą ks. Jana Zalewskiego z Haderslev.

Następne spotkania ekumeniczne planowane są w Polsce i Danii na rok 2017, które uświetnią 500. rocznicę Reformacji oraz ponownie podejmą tematykę ekologiczną w ramach inicjatywy papieża Franciszka światowego dnia świętości stworzenia.

Spotkanie ekumeniczne