IX Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP)

27.10.2015 | Federacja Polonia

W dniach 23–24 października 2015 r. odbył się w Rzymie IX Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych połączony z wyborami nowych władz organizacji. Na Zjazd przybyło 41 delegatów, reprezentujących 29 organizacji członkowskich z 22 krajów europejskich.

Gośćmi Zjazdu byli: Minister Adam Kwiatkowski, Szef Gabinetu Prezydenta RP, posłowie do Sejmu RP Joanna Fabisiak, Mirosław Koźlakiewicz i Jan Dziedziczak, dyrektor Departamentu MSZ Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Jacek Junosza Kisielewski, wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej, Jarosław Narkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski oraz dyrektor TVP Polonia Łukasz Kardas.

Delegaci dokonali wyboru nowych władz organizacji. Prezydentem EUWP na trzyletnią kadencję został Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji. Funkcję wiceprezydenta powierzono Wiesławowi Lewickiemu z Niemiec, a sekretarzem generalnym została Teresa Sygnarek ze Szwecji.
Na sekretarzy regionalnych wybrano Halinę Subotowicz Romanową (Rosja), Marię Przybyła-Daczewską (Bułgaria) i Andrzeja Janeczko (Hiszpania).

Zjazd EUWP
Powołano komisję rewizyjną w składzie: Czesław Błasik (Rosja), Maria Kruczkowska-Young (Wielka Brytania) i Teresa Kopeć (Austria).
Do EUWP przyjęto cztery nowe organizacje polonijne: Związek Polaków w Niemczech „Rodło”,  Federację Polonii Francuskiej, Centrum „Together-Razem” z Irlandii i „Euro Polonia” z Holandii.

W dyskusji delegaci wyrazili wolę dalszej, ścisłej  współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Kancelarią Prezydenta RP,  Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Radą Polonii Świata.

Rozwinięcie działalności młodzieżowej uznano jako jeden z podstawowych kierunków rozwoju i dlatego EUWP zadeklarowała chęć współorganizowania w przyszłym roku wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Światowego Forum Młodzieży Polonijnej w Krakowie poprzedzającego młodzieżowe spotkanie  z Papieżem Franciszkiem. EUWP będzie też wspierać cykliczne światowe imprezy takie jak, Polonijne Festiwale Folklorystyczne w Rzeszowie i Iwoniczu oraz letnie i zimowe Polonijne Igrzyska Sportowe. Za równie ważne uznano stałą obecność EUWP na mediach społecznościowych.

Pod koniec listopada br. odbędzie się w Sztokholmie „Europejskie Forum Mediów Polonijnych”,  którego EUWP jest współorganizatorem wraz ze Zrzeszeniem Organizacji Polonijnych w Szwecji, Ambasadą RP w Sztokholmie i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Nowy Sekretariat EUWP wyraża podziękowanie Honorowej Prezydent Helenie Miziniak za dotychczasowy wkład pracy.

Delegaci na Zjazd wzięli również udział w uroczystości wręczenia Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu nagrody Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - „Fundamenty Polskości”, w uroczystej Mszy Św. Dziękczynnej w Kościele Św. Stanisława B.M. oraz w jubileuszowej konferencji „Kraj – Emigracja 1990-2015”.

W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele Federacji "Polonia"