Promocja książki Marii Małaśnickiej-Miedzianogóry

22.10.2015 | Federacja Polonia

Instytut Pamięci Narodowej oraz Duński Instytut Kultury zorganizowały promocję książki Marii Małaśnickiej-Miedzianogóry „Róże dla Lone. Za wolność Polski i Danii (1939–1945)”.

Promocja odbyła się 14 października 2015 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25.

Udział wzięli: Prezes IPN dr Łukasz Kamiński, Jego Ekscelencja Steen Hommel - Ambasador Królestwa Danii, Maria Małaśnicka-Miedzianogóra - autorka, prof. Bogdan Chrzanowski, dr hab. Waldemar Grabowski (prowadzenie).

Plakat IPN
Książka Marii Małaśnickiej-Miedzianogóry porusza ciekawy i mało znany temat walki Polaków w Danii podczas drugiej wojny światowej. Jest to jednak przede wszystkim opowieść o losach Anny Lone Mogensen, młodej Dunki, urodzonej w Polsce, wychowanej w dwóch kulturach - polskiej i duńskiej - która w czasie wojny zaangażowała się w walkę z Niemcami zarówno w polskim, jak i duńskim ruchu oporu. Za wybór ten zapłaciła życiem - wraz ze swym mężem, polskim oficerem wywiadu Lucjanem Masłochą, została zamordowana przez gestapo w styczniu 1945 r.

Dzieje Lone Mogensen – opisane przystępnym i barwnym językiem - są pokazane na tle ówczesnej historii Polski i Danii. Chcąc przybliżyć czytelnikowi obraz kultury tych krajów, autorka odwołuje się również do mitologii skandynawskiej i literatury pięknej.

Maria Małaśnicka-Miedzianogóra

Maria Małaśnicka-Miedzianogóra
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel dyplomowany. Od 2002 r. uczy języka polskiego w Danii. Przewodnicząca Rady Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej, członek Rady Oświaty Polonijnej przy ministrze edukacji narodowej. Wcześniej adiunkt Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie oraz kierownik Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli Polonijnych UMCS. Nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Warce. Autorka wielu specjalistycznych artykułów z zakresu dydaktyki języka polskiego, oświaty polonijnej, kulturoznawstwa oraz historii polskiej emigracji w Danii.

link IPN