Nowe przepisy dotyczące podwójnego obywatelstwa

15.10.2015 | Federacja Polonia

W grudniu 2014 roku duński parlament Folketing przyjął nowe przepisy w sprawie podwójnego obywatelstwa.

Zasady określone są w ustawie nr 1496 z dnia 23 grudnia 2014 roku o zmianie ustawy o duńskim obywatelstwie. Ustawa weszła w życie z dniem 1 września 2015 r.

2 paszporty

Najważniejsze elementy ustawy to:
1) uchylenie przepisu ustawy o obywatelstwie, że nabycie obywatelstwa duńskiego zależne jest od zrzeczenia się obywatelstwa innych państw, i że duńskie obywatelstwo traci się poprzez nabycie obcego obywatelstwa.
2) Przepisy przejściowe na okres pięciu lat, zgodnie z którymi byli obywatele duńscy, którzy utracili obywatelstwo duńskie w związku z nabyciem obywatelstwa obcego, mają możliwość odzyskania obywatelstwa duńskie poprzez złożenie oświadczenia.
Nowo utworzone ministerstwo d/s cudzoziemców, integracji i mieszkalnictwa przejęło kompetencje w tym zakresie od ministerstwa sprawiedliwości, podczas gdy Urząd Administracji Państwowej (Statsforvaltningen) będzie na co dzień zajmować się przywracaniem obywatelstwa zgodnie ze złożoną deklaracją.