Konferencja Monitor 2015

07.10.2015 | Federacja Polonia

Rada Polonii Belgijskiej razem z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych oraz Ambasadą RP w Brukseli zorganizowała w dniach 2-4 października 2015 r. konferencję pt. Monitor Emigracji Zarobkowej.

Tematem przewodnim konferencji było "Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”.

Konferencjia odbyła się w budynku Ambasady RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele europejskich organizacji zrzeszonych w EUWP, nowej Polonii z ostatnich lat, eksperci ds migracji oraz reprezentanci MSZ, w tym konsulowie RP z wielu państw UE. Wśród gości był m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego i były minister administracji i cyfryzacji Michał Boni.

Od wielu lat trwa ekonomiczna migracja Polaków w krajach Unii Europejskiej. Zarówno władze polskie, jak i władze krajów zamieszkania oraz organizacje polonijne monitorują najnowsze zjawisko migracji i próbują wesprzeć potrzebujących migrantów w aspekcie zarówno socjalno-społecznym jak i politycznym. Problematyka godziwego zatrudnienia, zabezpieczenia porad socjalno- prawnych jak i możliwość powrotu do kraju są wyzwaniem zarówno dla polskich placówek konsularnych, wszystkich organizacji polonijnych, organizacji zrzeszonych w EUWP oraz nowopowstających pozarządowych struktur najnowszej emigracji.

Dyskusja odbywała się w czterech panelach:
•    "Dekada emigracji czy migracji Polaków do krajów UE"
•    "Czas społeczeństwa obywatelskiego: między teorią a praktyką"
•    "Między wielką polityką a pracą u podstaw i aktywność polityczna emigracji polskiej"
•    "Bądź aktywny i integruj swoje środowisko"

Konferencja w Brukseli w 2015 r. potwierdziła tendencje zawarte we wnioskach poprzednich konferencji:
•    Postępujący wzrost liczebności emigracji zarobkowej Polaków do UE
•    Emigracja przybiera coraz bardziej charakter osiedleńczy
•    Utrzymujący się niski procent powrotów do Polski.
•    Występująca migracja wewnętrzna w obrębie krajów UE.

W czasie Konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej 2015” stwierdzono, m.in. że należy:
•    zmienić nazwę corocznej konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej na Monitor Migracji w Unii Europejskiej;
•    skierować do UE wniosek o zorganizowanie szkoleń dla organizacji uczestniczących w konferencjach Monitor w celu opracowania projektu unijnego dotyczących monitorowania migracji w UE;
•    skierować wniosek do MSZ o uwzględnienie w Planie Współpracy działalność organizacji polonijnych na rzecz wspierania nowej emigracji oraz wprowadzić modułowość 2 lub 3 letnią na projekty polonijne;
•    wprowadzić do programu następnych konferencji elementy warsztatów i prac grupowych.

Uczestnicy konferencji

Podstawowym założeniem konferencji, była potrzeba całościowego spojrzenia na dynamikę zjawiska, oraz wskazywania ważnych tematów na rzecz życia polskich migrantów w Unii Europejskiej. Punktem wyjściowym tegorocznej konferencji w Brukseli była zarówno podsumowanie dotychczasowych konferencji (Londyn 2009, Malmö 2010, Berlin 2012, Rzym 2013, Wiedeń 2014) jak i rozważenie obywatelskiej postawy Polaków w aspekcie idei „Społeczeństwa Obywatelskiego Europy” i aktywności społeczno-politycznej w krajach naszego osiedlenia w Unii Europejskiej.


To dla mnie ważne, że mogliśmy spotkać się właśnie tutaj, w stolicy Europy - powiedział gospodarz, ambasador RP w Belgii Artur Harazim. - W coraz większym stopniu obserwujemy nowe pokolenie działaczy i aktywistów, którzy zaczynają współpracować ze starszymi organizacjami, wnosząc nowe doświadczenia i umiejętności. To kluczowe, aby te grupy Polaków z różnych fal emigracyjnych działały razem, nie osobno, wzajemnie się uzupełniając - podkreślił.

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na problem dotyczący niejasnego ujęcia w oficjalnych statystykach osób o podwójnym obywatelstwie, a także na brak szczegółowych danych, które pozwoliłyby sprofilować poszczególne grupy emigracyjne, różniące się w poszczególnych krajach członkowskich UE.

Delegaci zgodzili się, że kluczowym warunkiem dla stwarzania warunków do ewentualnego powrotu do Polski, obok zmian zachodzących w kraju, jest utrzymywanie wysokiej jakości edukacji podstawowej w języku polskim dla dzieci, które urodziły się poza granicami kraju. W samej Wielkiej Brytanii szacuje się ich liczbę na 20 tys. rocznie.

Na koniec wskazano również na konieczność lepszego wykorzystania funduszy unijnych, a także bliską współpracę z przedstawicielami rządu, MSZ i nowo powstałego Biura ds. Polonii i Polaków za Granicą w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

Według różnych szacunków w krajach UE mieszka do 2,5 miliona Polaków; najwięcej w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Wśród uczestników konferencji byli też reprezentanci Federacji Polonia w Danii.

atomium

Dokument końcowy konferencji