Wybory do Folketingu 2015

28.09.2015 | Federacja Polonia

Wybory parlamentarne w Danii w 2015 roku – zostały przeprowadzone 18 czerwca 2015. W ich wyniku wyłoniono 179 posłów do Folketingetu.

Sala obrad Folketingu

175 mandatów obsadzono na terytorium Danii, po 2 posłów wybrano na Wyspach Owczych i Grenlandii. Frekwencja wyniosła 85,9% w Danii, 65,6% na Wyspach Owczych i 50,0% na Grenlandii.
Spośród list partyjnych najwięcej mandatów uzyskali rządzący Socjaldemokraci premier Helle Thorning-Schmidt. Blok ugrupowań lewicowych utracił jednak większość parlamentarną, w związku z czym Helle Thorning-Schmidt złożyła rezygnację ze stanowiska przewodniczącej partii. Nową przewodniczącą Socjaldemokracji została 38-letnia Mette Frederiksen. 28 czerwca 2015 został zaprzysiężony mniejszościowy monopartyjny gabinet lidera Venstre Larsa Løkke Rasmussena, dla którego poparcie zadeklarowały również inne ugrupowania centroprawicy.