X Jubileuszowy Polonijny Festiwal Multimedialny “Polskie Ojczyzny 2015”, Częstochowa 6-7.11.2015

27.09.2015 | Federacja Polonia

Zapraszamy do udziału i do wsparcia promocji i organizacji Polonijnego Festiwalu Multimedialnego, organizowanego corocznie przez Fundację Polska -Europa-Polonia z Warszawy oraz Akademię Polonijną w Częstochowie

Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:

•     film dokumentalny 

•     film fabularny 

•     program telewizyjny 

•     program radiowy 

•     prezentacja multimedialna 

•     strona internetowa 

oraz w kategorii specjalnej, odnoszącej się do prac w dowolnej technice multimedialnej, związanej z tematyką: „Duchowni Katoliccy - Ambasadorami Polonii Świata.”

Formularz zgłoszenia należy wypełnić elektronicznie i  przesłać sukcesywnie do 10 października  2015 r.
drogą e-mailową na adresy organizatorów: Fundacja Polska-Europa-Polonia: festpol@warszawa.mazowsze.pl 
oraz    Akademia Polonijna    sdkp@ap.edu.pl     lub   sekretariat@ap.edu.pl

Prace (5 egz. DVD lub CD) należy nadsyłać do 15 października br. (data stempla pocztowego) na adres:
Akademia Polonijnego ul. Pułaskiego 3/5 ; 42-300 Częstochowa z dopiskiem “Polonijny Festiwal”

Szczegóły na: http://www.warszawa.mazowsze.pl