EMiGRA – festiwal, który łączy

02.08.2016 | Federacja Polonia

Festiwal Filmów Emigracyjnych 04.- 06.11.2016 - Warszawa

Festiwal EMiGRA jest festiwalem filmów o szeroko rozumianej tematyce emigracyjnej. EMiGRA łączy wszystkich żyjących poza granicami kraju, przekraczających konkretne i symboliczne granice. Podstawą festiwalu są filmy realizowane przez Polaków mieszkających za granicą oraz filmy o Polakach żyjących poza granicami niezależnie od narodowości ich twórców.

Tematyka - na Festiwal EMiGRA 2016 mogą być zgłaszane filmy poruszające szeroko rozumianą problematykę emigracyjną.

Na konkurs EMiGRA 2016 mogą być zgłaszane filmy dokumentalne, krótkometrażowe, animowane oraz fabularne (bez ograniczeń czasowych) zrealizowane przez filmowców profesjonalistów i amatorów wyprodukowane po 1 stycznia 2010. Filmy w konkursie oceniać będzie międzynarodowe jury. Nagrodą w konkursie są wyjazdy studyjne w Polsce oraz za granicą.

Termin zgłoszenia filmów - do dnia 14.10.2016
Forma zgłoszenia filmu - zgłoszenia filmu na Festiwal można dokonać poprzez stronę internetową www.emigra.com.pl (zakładka konkurs) podając link do filmu lub przesyłając wersję przeglądową filmu – preview version – wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia bezpośrednio na adres Fundacji Mediów Polskojęzycznych za Granicą W-Z.

Das ist Polen


Kino Kultura, Krakowskie Przedmieście 21/23
Oranżeria Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Fundacja na Rzecz Mediów Polskojęzycznych za Granicą „WZ”
ul. St. Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa

e-mail: biuro@emigra.com.pl
www.emigra.com.pl