Wspólne oświadczenie MSZ i Senatu RP w sprawie polonijnego konkursu dotacyjnego

24.12.2015 | Federacja Polonia

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak podpisali 23.12.2015 r. wspólne oświadczenie.

Oświadczenie dotyczy przebiegu procedur „Konkursu: Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2016” rozpoczętych w październiku bieżącego roku.

Senat - MSZ

Dokument podpisany został w związku z planowanym przesunięciem środków przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w budżecie państwa na 2016 r. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Kancelarii Senatu.

W oświadczeniu zapewniono, że realizowane obecnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych procedury oceny formalnej i merytorycznej konkursu dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2016” zostaną przeprowadzone i zakończone zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz harmonogramem.

Ostateczna lista rankingowa wyłoniona w wyniku postępowania stanowić będzie wiążącą rekomendację dla Kancelarii Senatu –  jako nowego dysponenta środków polonijnych –  w dalszym postępowaniu dotacyjnym. 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych